รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2562