ระบบรับสมัครสอบโอลิมปิกวิชาการ

ติดตามข่าว ประกาศต่างๆ ได้ทาง เพจโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

(ไม่รับพิจารณากรณีการโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชีโดยตรง)


ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง facebook