ระบบรับสมัครสอบโอลิมปิกวิชาการ

ติดตามข่าว ประกาศต่างๆ ได้ทาง เพจโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครสอบ สำหรับสาขาที่ชำระเงินแล้วทุกกรณี
** เมื่อสมัครและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรอกใบสมัครอีกครั้ง จะเป็นการยกเลิกใบสมัครเดิม *

** โปรดศึกษาระเบียบการ และวิธีการชำระเงิน ก่อนการชำระเงิน

สามารถชำระผ่าน "สแกนจ่าย" ผ่าน SCB EASY Application หรือ สแกนจ่าย" ผ่าน ตู้ ATM หรือตู้รับฝากเงิน ของธนาคารไทยพาณิชย์ ได้แล้ว ส่วนธนาคารกรุงไทยชำระผ่าน เคาเตอร์ธนาคาร เท่านั้น

(ไม่รับพิจารณากรณีการโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชีโดยตรง)


ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง facebook