ระบบรับสมัครสอบโอลิมปิกวิชาการ

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ชำระเงินทั้งหมด ได้ที่ ตรวจสอบรายชื่อ —>
กรอกเฉพาะข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่ง —>กด Submit -- แล้วคลิกที่ชื่อ —> จะมีรายละเอียดต่างๆแจ้งให้ทราบ
** ถ้าชำระเงินแล้ว 2 วัน ยังไม่ขึ้นสถานะชำระเงิน ให้ถ่ายภาพใบชำระเงิน ส่งทางข้อความเพจโครงการฯ เพื่อตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแยกตามสนามสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแยกตามจังหวัด เรียงตามชื่อโรงเรียน

ติดตามข่าว ประกาศต่างๆ ได้ทาง เพจโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง facebook

ฝ่ายประสานงาน โทร. 0-4535-3401-4 ต่อ 4470,4422 (ในวันเวลาราชการเท่านั้น)
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรสาร 0-4535-3422